SERVICES 1

14695591_1801226423457135_2412642142313985371_n

დაგვიკავშირდით მითითებულ მისამართზე. საქონელს მოგაწვდით დაუყონებლივ ადგილზე მოტანით ზუსტი შეკვეთის შემთხვევაში.

გადაზიდვა და მოწოდება.

შპს-ელენეს დირექცია გაცნონბებთ რომ, საქონლის შეკვეთა და მოწოდება ხდება არანაკლებ 1 კვირისა, იმ შემთხვევაში თუ საქონელი ტრანსპორტირების ზემოქმედების ქვეშაა ან საბაჟო ტერმინალზეა გაბაჟების მოლოდინში. შეკვეთას ვიღებთ მხოლოდ 100 ლარიდან ზემოთ აღნიშნულ რაოდენობაზე თუ კი აღნიშნული საქონელი არ გაგვაჩნია ჩვენს საწყობში. გვაწვდით ნიმუშს ან ჩვენთან ერთად ვყალიბდებთ შეკვეთის რაოდენობასა, ხარისხსა და ფერზე, ამასთან ერთად რათქმა უნდა თქვენსა და ჩვენს მიერ ხელსარელ ფასზე. ჩვენ მხოლოდ ვიღებთ ღირებულების თანხას და არანაირ დამატებულ თანხას შეკვეთაზე. თანხა შესაძლებელია როგორც ნაღდ ასევე ფირმის ანგარიშზე გადარიცხვით ინვოისის საფუძველზე.

Shipping and delivery.

Ltd-Elene administration informed that , ordering and delivery of goods occurs in less than 1 week, if goods transportation or customs terminal under the influence of an procees anticipation. We accept orders only from 100 GEL and more quantity to the above mentioned points if they do not have the item in our warehouse. Provide a sample or with vqalibdebt order quantity, quality and color, in addition, of course, you and us by appruved price. We only accept the value of money and not any order to gain money. Money can be payd cash or transfer as well as the firm’;s account based on an invoice.

შეთანხმება ზარალის ანაზღაურებაზე.

იმ შემთხვევაში თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული საქონელი აღმოჩდა დეფექტიანი, დანაკლისი ან განსხვავებული ფერის, ზომისა და რაოდენობის და ვთლით რო შეცდომაა,ჩვენი ფირმა იღებს ვალდებულებას აგინაზღაუროთ ზარალი. აგრეთვე კლიენტის მიერ შეკვეთილ საქონელს თუკი დანიშნულ დროს არ მოაკითხავთ, შეკვეთილი საქონლის თანხის 30% უხდით ფირმას ზარალის ასანაზღაურებლად იხდის შემკვეთი ფისრმის მიერ. გთხოვთ მოგვაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია როგორც საქონლის შესახებ აგრეთვე დოკუმენტაციის და ფასის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული იქნება ფირმა არ აგოს პასუხი გაიგებრობის მიმართ.

The agreement benefits.

In case the item is proved defective by us, loss or a different color, size and number of wrong order . firm undertakes to refund the damage. As well as the products ordered by the customer if not contact as appointed time, the client pays 30% of penalty the amount of goods ordered by pisrmis. Please to give egxacly information about the item as well as the documentation and amount. Otherwise, the company will be forced to have to be responsible for the user.

შპს-ელენე მადლობას გიხდით ყრადღებისთვის.

გაცნობებთ რომ ჩვენს მუდმივ მომხმარებლებს გეძლევათ შეღავათიანი ფასებით ისარგებლოთ ჩვენთან 100 ლარიდან ზემოთ საქონლის შეძენის შემთხვევაში, ამასთან ერთად, სადღესასწაულო 10% ფასდაკლება. მაღაზია “;ელეონორას დირექცია გისურვებთ წარმატებებს. მოგვმართეთ ვებ გვერდზე მითითებულ მისამართსა და ტელეფონებზე, გაგიწევთ ყოველგვარ დახმარებას.

Thank you attention from Ltd- Eelene administration.

Please be informed that our regular users are given the benefit of preferential prices with 100 GEL to purchase from the above, in addition, a festive 10% discount. Shop for “;Eleonora irektsia good luck. Please contact us at the address and phone numbers on a Web page, will provide all appropriate assistance.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather